Úvod

DIEVČATÁ CHCETE HRAŤ VOJEBAL, PRÍĎTE NAUČÍME VÁS
JEDNU Z NAJKAJŠÍCH ŠPORTOVÝCH HIER.

Vyberte si kategóriu podľa vášho veku a zavolajte, alebo príďte rovno na tréning
do telocvične. Naši tréneri vás očakávajú a vysvetlia vám podrobnosti.

Tréningy:

Kategória Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
prípravka
rok narodenia 2011 a mladšie
18:00    18:00    18:00
mladšie žiačky
rok narodenia 2009 2010
18:00     15:30  18:00   18:00  
staršie žiačky
rok narodenia 2007 2008
  18:00 18:00 18:00 18:00
kadetky
rok narodenia 2005 2006
  18:00 18:00 18:00 18:00
juniorky
rok narodenia 2003 2004
   16:30  16:30  16:30  16:30

 

prípravka  – telocvičňa na Bardejovskej 10, areál DPMK, vchod (oproti  Kauflandu na Moldavskej). 

mladšie žiačky, staršie žiačky, kadetky, juniorky – telocvičňa na Jedlíkovej 7.

 

Prihlásiť/informovať sa môžete na uvedenom telefónnom čísle / mail / Facebook.

juniorky:   

kadetky:    Mgr. Želmíra Ištvanová  tel. 0903 720 816

staršie žiačky:   Kamil Katoč tel. 0911 990 900

mladšie žiačky:   Andrea Görcsösová tel. 0944324621

prípravka: Karolína Filická tel. 0914 702 939

e-mail: vktuke@gmail.com

Facebook: Volejbalový Klub Slávia TU Košice

 

Členský príspevok

Rozhodnutím výboru VK Slávia TU Košice z októbra 2022 je výška mesačného členského príspevku nasledovná:
príspevok sa platí za každý mesiac od vzniku členstva

prípravka, mladšie a staršie žiačky:  30,- € mesačne (ročný príspevok 360€ 12 x 30 €) 

                             kadetky a juniorky: 30,- € mesačne  (ročný príspevok 360€ 12 x 30€) 

 Prihláška VK Slávia TU Košice

Volejbal a VK Slávia TU Košice

Hlavným zámerom VK Slávia TU Košice je športová príprava detí a mládeže, zameraná na volejbal,
za účelom zvyšovania ich pohybových schopností a zručností, ktoré sú spojené s formovaním ich osobností.

Kvalifikovaní tréneri s podporou mesta Košice už roky vychovávajú volejbalových nadšencov, pre ktorých sa šport a volejbal stal životným štýlom.

 

RODIČIA 

Pomôžte svojim dcéram spoznať volejbal – jeden z najkrajších kolektívnych športov!

Spoznať nielen tú tréningovú, hernú a zápasovú stránku volejbalu, ale aj svet kamarátstva, športových zážitkov, úprimnej radosti z víťazstva.

Dajte im  možnosť naučiť sa bojovať za kolektív, vedieť sa vyrovnať nielen s úspechom, ale aj s prehrou, možnosť vidieť a spoznať mestá, krajiny, štáty, nových priateľov.

Vaša dcéra získa vlastnosti, potrebné aj v osobnom živote: fyzickú aj psychickú odolnosť, kolektívne cítenie, rozhodnosť a samozrejme zodpovednosť k sebe samej aj k ostatným vo svojom okolí.