Úvod

DIEVČATÁ CHCETE HRAŤ VOJEBAL, PRÍĎTE NAUČÍME VÁS
JEDNU Z NAJKAJŠÍCH ŠPORTOVÝCH HIER.

Vyberte si kategóriu podľa vášho veku a zavolajte, alebo príďte rovno na tréning
do telocvične. Naši tréneri vás očakávajú a vysvetlia vám podrobnosti.

Tréningy:

Kategória Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
prípravka 4. a 5. roč. ZŠ 18:00    17:30    17:30
 mladšie žiačky
6. a 7. roč. ZŠ
18:00    17:30    17:30
staršie žiačky
8. a 9. roč. ZŠ
  15:00 15:00 15:00 16:30
kadetky 1. a 2. roč. SŠ   16:30  16:30 16:30  18:00
juniorky 3. a 4. roč. SŠ   18:00 18:00 18:00 19:30

 

prípravka a mladšie žiačky – telocvičňa na Bardejovskej 10, (oproti  Kauflandu).

staršie žiačky, kadetky, juniorky – telocvičňa na Jedlikovej 7.

 

Prihlásiť/informovať sa môžete na uvedenom telefónnom čísle / mail / Facebook.

juniorky:   Maroš Kumi,  tel. 0903 841 729

kadetky:    Maroš Kumi,  tel. 0903 841 729

staršie žiačky:   Mgr. Martina Leskovjanská,  tel. 0918 077 125

mladšie žiačky:   Karolína Filická tel. 0914 702 939

prípravka: Karolína Filická tel. 0914 702 939

e-mail: vktuke@gmail.com

Facebook: Volejbalový Klub Slávia TU Košice

 

Členský príspevok

Rozhodnutím výboru VK Slávia TU Košice z január 2018 je výška mesačného členského príspevku nasledovná:

prípravka, mladšie a staršie žiačky:  25,- € mesačne

                             kadetky a juniorky: 30,- € mesačne 

 Prihláška VK Slávia TU Košice

Volejbal a VK Slávia TU Košice

Hlavným zámerom VK Slávia TU Košice je športová príprava detí a mládeže, zameraná na volejbal,
za účelom zvyšovania ich pohybových schopností a zručností, ktoré sú spojené s formovaním ich osobností.

Kvalifikovaní tréneri s podporou mesta Košice už roky vychovávajú volejbalových nadšencov, pre ktorých sa šport a volejbal stal životným štýlom.

 

RODIČIA 

Pomôžte svojim dcéram spoznať volejbal – jeden z najkrajších kolektívnych športov!

Spoznať nielen tú tréningovú, hernú a zápasovú stránku volejbalu, ale aj svet kamarátstva, športových zážitkov, úprimnej radosti z víťazstva.

Dajte im  možnosť naučiť sa bojovať za kolektív, vedieť sa vyrovnať nielen s úspechom, ale aj s prehrou, možnosť vidieť a spoznať mestá, krajiny, štáty, nových priateľov.

Vaša dcéra získa vlastnosti, potrebné aj v osobnom živote: fyzickú aj psychickú odolnosť, kolektívne cítenie, rozhodnosť a samozrejme zodpovednosť k sebe samej aj k ostatným vo svojom okolí.