Úvod

DIEVČATÁ CHCETE HRAŤ VOJEBAL, PRÍĎTE NAUČÍME VÁS
JEDNU Z NAJKAJŠÍCH ŠPORTOVÝCH HIER.

 

Tréningy: v tabuľke sú začiatky tréningov

Kategória Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
prípravka
rok narodenia 2011 a mladšie
15:00    15:00
15:45
    15:00
    15:45
 16:30
17:15
mladšie žiačky
rok narodenia 2010 – 2011
18:00       18:00   18:00 18:00 
staršie žiačky
rok narodenia 2010 -2009
    18:00 18:00 18:00 16:30  
kadetky / st žiačky
rok narodenia 2008 2006
  18:00 18:00 18:00 18:00
           

 

prípravka  – telocvičňa Jedlíkova 7, streda štvrtok hala T2, piatok hala T1, pondelok hala Bardejovská

mladšie žiačky, hala Bardejovská a vo štvrtok telocvičňa Jedlíkova 7 T2

staršie žiačky a  kadetky –  na Jedlíkovej 7 /T1, T2/

 

kadetky / staršie žiačky :   Kamil Katoč tel. 0911 990 900

staršie žiačky:   Andrea Görcsösová tel. 0944324621

mladšie žiačky: Karolína Filická tel. 0914 702 939

prípravka Peter Kašuba a Viktória Repelová komunikácia cez skupinu v messengeri

 

e-mail: vktuke@gmail.com

Facebook: Volejbalový Klub Slávia TU Košice

 

Členský príspevok

Rozhodnutím výboru VK Slávia TU Košice z októbra 2022 je výška mesačného členského príspevku nasledovná:
príspevok sa platí za každý mesiac od vzniku členstva

prípravka, mladšie a staršie žiačky:  30,- € mesačne (ročný príspevok 360€ 12 x 30 €) 

                             kadetky a juniorky: 30,- € mesačne  (ročný príspevok 360€ 12 x 30€) 

 Prihláška VK Slávia TU Košice

Volejbal a VK Slávia TU Košice

Hlavným zámerom VK Slávia TU Košice je športová príprava detí a mládeže, zameraná na volejbal,
za účelom zvyšovania ich pohybových schopností a zručností, ktoré sú spojené s formovaním ich osobností.

Kvalifikovaní tréneri s podporou mesta Košice už roky vychovávajú volejbalových nadšencov, pre ktorých sa šport a volejbal stal životným štýlom.

 

RODIČIA 

Pomôžte svojim dcéram spoznať volejbal – jeden z najkrajších kolektívnych športov!

Spoznať nielen tú tréningovú, hernú a zápasovú stránku volejbalu, ale aj svet kamarátstva, športových zážitkov, úprimnej radosti z víťazstva.

Dajte im  možnosť naučiť sa bojovať za kolektív, vedieť sa vyrovnať nielen s úspechom, ale aj s prehrou, možnosť vidieť a spoznať mestá, krajiny, štáty, nových priateľov.

Vaša dcéra získa vlastnosti, potrebné aj v osobnom živote: fyzickú aj psychickú odolnosť, kolektívne cítenie, rozhodnosť a samozrejme zodpovednosť k sebe samej aj k ostatným vo svojom okolí.