Prípravka

Veková kategória

ročník narodenia 2011 a mladšie

Tréner : Peter Kašuba, Viktória Repelová
                  

Tréningy 

telocvičňa na Bardejovskej ulici (vchod oproti  Kauflandu z Popradskej ulice areál DPMK)
haly na Jedlíkovej 7, T1, T2

Organizácia tréningov
Rozdelenie dievčat do dvoch vekových skupín a časy tréningu prípravky ostávajú nezmenené (STR, ŠTV, PIA),
pondelkový tréning spoločný: v pondelok, Hala ŠG, Bardejovská 6: 15,00-16,30, pre VŠETKÝCH
v stredu, štvrtok Jedlíkova, T2: 15,00-15,50, pre ročník narodenia 2011 a mladšie (2012,2013,2014,2015)
15,45-16,30, pre ročník narodenia 2010 a staršie (2009,2008)
v piatok Jedlíkova, T1: 16,30-17,20 pre ročník narodenia 2011 a mladšie (2012,2013,2014,2015) 17,15-18,00, pre ročník narodenia 2010 a staršie (2009,2008)

3- kovy 2023/2024 (2012 a mladšie)

 

Volejbal-prípravka-náplň