2% z dane

sa poukazujú prostredníctvom tlačiva: VYHLÁSENIE

IČO: 35540681
Právna forma: OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE
Obchodné meno: VOLEJBALOVÝ KLUB SLÁVIA TU  KOŠICE
Sídlo: LETNÁ 9, 04001 KOŠICE

Vyplnené tlačivo Vhlásenia o poukazani 2%  a potvrdenie o zaplatení dane (vystaví zamestnávateľ)
je treba doručiť na daňový úrad
aktuálny termín je do 2.5.2023

ZAMESTNANEC  predvyplnené tlačivo na stiahnutie