2% z dane

sa poukazujú prostredníctvom tlačiva: VYHLÁSENIE

IČO: 35540681
Právna forma: OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE
Obchodné meno: VOLEJBALOVÝ KLUB SLÁVIA TU  KOŠICE
Sídlo: LETNÁ 9, 04001 KOŠICE

Vyplnené tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní … 2%  a potvrdenie o zaplatení dane (vystaví zamestnávateľ)
je treba doručiť na daňový úrad
LEHOTY
do 2. apríla 2024 podnikatelia prostredníctvom daňového priznania za rok 2023
do 30.apríla 2024 zamestnanci podaním VYHLÁSENIA

ZAMESTNANEC  predvyplnené tlačivo na stiahnutie