O klube

Volejbalový klub Slávia TU Košice má dlhodobú tradíciu v ženskom volejbale a dáva nielen priestor mládeži v rozvíjaní svojich športových schopností, ale zároveň poskytuje odbornosť, profesionalitu a kvalitu pre mladé, talentované športovkyne a napomáha tak k ich výkonnostnému rastu od najmladšej kategórie (prípravka, ml. žiačky) až po juniorskú kategóriu.

 

Hlavným cieľom klubu je zviditeľnenie tohto obľúbeného športu u mládeže a vytvoriť  družstvám  finančné a kvalitné materiálno-technické podmienky. Napomáhať im tak v ich športovom raste so snahou dosiahnuť čo najlepšie výsledky, aby sme mohli úspešne reprezentovať:
Technickú univerzitu v Košiciach a mesto Košice
a zároveň aby sme vytvárali motivujúce prostredie pre mladšie hráčky.

 

Volejbalový klub Slávia TU Košice prihlasuje do súťaží, riadených Slovenskou volejbalovou federáciou (SVF), tieto kategórie = mladšie žiačky, staršie žiačky, kadetky a juniorky.

ĎAKUJEME za finančnú podporu v roku 2023

Magistrátu mesta Košice (finančná dotácia – Fond mládežníckeho športu + Fond športových aktivít ) celkovo 4 765 EUR + 400 EUR

 


Technickej univerzite Košice (telocvičňe)
Športovému gymnáziu Košice (telocvičňa)
Slovenskej volejbalovej federácii (finančná podpora)