Kontakt

VK Slávia TU Košice

    právna forma: občianské združenie       STANOVY OZ

    sídlo: Letná 9, 04001 Košice

   poštová adresa:  Letná 9, 04001 Košice

          IČO: 35540681

        Bank. spoj.: Slovenská sporiteľňa, a.s.

          číslo účtu: 0474032805/0900

         IBAN: SK21 0900 0000 0004 7403 2805

 REGISTER Právnických osôb v športe

 
Vedenie VK

 predseda klubu a štatutárny zástupca: Mgr. Želmíra Ištvanová,  tel. 0903 720 816

štatutárny zástupca: Ing. Peter Šterbák,  tel. 0917 865 021

štatutárny zástupca: Zuzana Medveďová,  tel. 0908 821 479

e-mail: vktuke@gmail.com

 
Tréneri

vedúci trénersko-metodickej komisie:   Mgr. Jaroslav Kaminský  tel. 0907 176 827

 juniorky:  Giangiacomo Sapio tel. 0949 418547 (anglický jazyk)

kadetky:     Mgr. Miroslav Andrássy tel. 0940 320 033

staršie žiačky:  Mgr. Želmíra Ištvanová  tel. 0903 720 816

mladšie žiačky:  Karolína Filická  tel. 0914 702 939

 prípravka:         Kamil Katoč  tel. 0911 990 900
  

prihláška člena klubu VK SLAVIA TU KE