Kontakt

VK Slávia TU Košice

PRIHLÁŠKA ČLENA

    právna forma: občianské združenie       STANOVY OZ

    sídlo: Letná 9, 04001 Košice

   poštová adresa:  Peter Šterbák, Čárskeho 16, 04001 Košice

          IČO: 35540681
          DIČ: 2021606169

        Bank. spoj.: Slovenská sporiteľňa, a.s.

         IBAN: SK21 0900 0000 0004 7403 2805 (tento účet sa používa na úhradu mesačných platieb/členského)

 

 

         TRANSPARENTNÝ ÚČET – Slovenská Sporiteľňa

         SK46 0900 0000 0051 2501 5030

         LINK na TRANSPARENTNÝ ÚČET

 REGISTER Právnických osôb v športe

 
Vedenie VK

 predseda klubu a štatutárny zástupca: Mgr. Želmíra Ištvanová,  tel. 0903 720 816

štatutárny zástupca: Ing. Peter Šterbák,  tel. 0917 865 021

 

e-mail: vktuke@gmail.com

 
Tréneri

juniorky:     Mgr. Viktória Repelová  tel. 0903 720 816

staršie žiačky/kadetky:  Kamil Katoč  tel. 0911 990 900 + Ing. Róbert Haber

mladšie žiačky:  Ing. Andrea Görcsösová    tel. 0944 324 621 + Ing. Peter Šterbák

 prípravka/ 4- kový, 3-kový : Karolína Filická  tel. 0914 702 939 + Ing. Peter Kašuba

vedúci trénersko-metodickej komisie:   Mgr. Jaroslav Kaminský  tel. 0907 176 827