Juniorky

Veková kategória

3. a 4. ročník SŠ

Tréningy

telocvičňa na Jedlíkovej 7

  Utorok:  18:00 – 19:30

  Streda:  18:00 – 19:30

  Štvrtok:  18:00 – 19:30

  Piatok:  19:30 – 21:00

 

Súťaž

SÚŤAŽ 1. LIGA JUNIORKY
domáce zápasy = ŠH Jedlíkova 7, Košice  v sobotu 13,00 / 15,00

Káder

BERTOVÁ Sára
MARČOKOVÁ Petra
NEMCOVÁ Kristína
CÁRIKOVÁ Dominika
GÉCZIOVÁ Eszter
HORŇÁKOVÁ Martina
PETRUŠKOVÁ Mária
SPIŠIAKOVÁ Ema
STRAKOVÁ Natália
SVITEKOVÁ Sophie
ŠIMONOVÁ Jana
ŠIMONOVÁ Lenka
MEDVEĎOVÁ Veronika
VALENTOVÁ Michaela
VARGOVČÁKOVÁ Natália
VESELOVSKÁ Kristína