Výsledky na http://www.volleynet.sk/

zadajte

rok 2022/2023
Oblasť východ
2. liga juniorky